Puck en Pimmetjejosta.rutten@hetnet.nl

Soms

01-09-2015 15:34

Soms, hè, soms….
Moet ik gewoon even naar Vrouw toe.
Dan ben ik eigenlijk heel druk met zaken buiten het hek.
Maar moet ik ineens terug.
Dan loop ik de tuin in en zit Vrouw aan de tafel.
“Dag Pim, ben je daar weer?” zegt Vrouw.
Ik spring op de tafel.
En geef een kopje.
En leg een pootje op haar hoofd.
Dan weer een kopje.
En een pootje.
Alsmaar door.
Heel lang.
Vrouw vindt het leuk.
En ik ook.
Soms moet ik dat gewoon doen.
Dan kan ik daarna weer weg.